Βιωματικά σεμινάρια

             ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

«Μόνο η γνώση που έρχεται από μέσα μας είναι αληθινή γνώση».
Σωκράτης 

   Σκοπός των βιωματικών σεμιναρίων είναι η αυτογνωσία και η καλύτερη επαφή με τον εαυτό μας. Μέσα από τεχνικές και ασκήσεις βιώνουμε ρόλους και συμπεριφορές που υιοθετούμε στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας και ερχόμαστε σε επαφή με κομμάτια μας που είτε τα γνωρίζουμε αλλά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο καθορίζουν τις αποφάσεις μας και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, είτε δεν τα γνωρίζουμε καθόλου.

   Ως εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν η ζωγραφική, ο χορός, η κινησιολογία, το παίξιμο ρόλων και τεχνικές χαλάρωσης, έτσι ώστε ως συμμετέχοντες να έρθουμε σε επαφή με συναισθήματα, συμπεριφορές και πεποιθήσεις που μας χαρακτηρίζουν και μας καθορίζουν. Η γνώση που έχουμε μπορεί να γίνει επίγνωση μόνο μέσω της βιωματικής εμπειρίας.

   Οι περισσότεροι σκηνοθέτες για παράδειγμα,  συστήνουν στους ηθοποιούς όταν θέλουν να ερμηνεύσουν έναν ρόλο να τον βιώσουν πρώτα. Επομένως,  δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε την βαθύτερη γνώση του εαυτού μας αν πρώτα δεν βιώσουμε για να συνειδητοποιήσουμε ότι μας αφορά.

   Στα σεμινάρια αυτά μπορούν να συμμετέχουν ενήλικες, άνδρες και γυναίκες, που θα ήθελαν, αποκτώντας καλύτερη επαφή τον εαυτό τους, να βελτιώσουν τις σχέσεις τους τόσο με τους ίδιους όσο και με το περιβάλλον τους.

Εκτύπωση