Ομαδική ψυχοθεραπεία

   Ο βασικός στόχος της ομαδικής ψυχοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα μέλη που συμμετέχουν να διερευνήσουν και να βελτιώσουν τον τρόπο που σχετίζονται με τον εαυτό τους και με το περιβάλλον τους.
   Προβλήματα όπως οικογενειακές ή συντροφικές σχέσεις, σχέσεις γονέων και παιδιών ή δυσλειτουργικές συμπεριφορές, γίνονται συχνά αντικείμενο ψυχοθεραπευτικής διερεύνησης. Μια ψυχοθεραπευτική ομάδα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ένας κοινωνικός μικρόκοσμος που τα διάφορα προβλήματα των μελών της δουλεύονται μέσα σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο.

   Όταν ένα άτομο ακούει κάποιους άλλους να μιλούν για τα προβλήματά τους, του δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν είναι μόνος, κι αυτό είναι το πρώτο βήμα στην διαδικασία του να νιώσει καλύτερα. Επίσης όλοι μπορούμε να μάθουμε ακούγοντας τις εμπειρίες άλλων ατόμων και το πώς αυτοί τα έβγαλαν πέρα σε δύσκολες στιγμές.

   Μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των μελών είναι πιο εύκολο για αυτά μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον να εκφράσουν πιο άνετα τα συναισθήματά τους και να κατανοήσουν τον τρόπο που σχετίζονται με τους άλλους.

Σε μια ομάδα το άτομο βιώνει την αίσθηση του ανήκειν και του δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσει μια πιο αληθινή επαφή με τον εαυτό του και με τους γύρω του.

   Αρκετά άτομα πιθανόν να μην αισθάνονται πολύ άνετα με την ιδέα του να συμμετέχουν σε μια ομάδα και να μοιράζονται κάποιες πτυχές της ζωής τους με άλλους. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και συνήθως αυτή η αίσθηση αλλάζει με την πάροδο του χρόνου καθώς τα μέλη αρχίζουν να κτίζουν εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ανοίγεται με τον δικό του ρυθμό, αν και όταν το νιώθει μέσα του.

   Όπως στην ατομική ψυχοθεραπεία έτσι και στην ομαδική, σημαντικό ρόλο έχει η σχέση με τον θεραπευτή/ συντονιστή. Ζητούμενο είναι μια σχέση που να στηρίζεται στον σεβασμό, στην αποδοχή της μοναδικότητας του κάθε ατόμου και στην εχεμύθεια. Ανάμεσα στην ατομική και την ομαδική ψυχοθεραπεία δεν υπάρχει αντίθεση ή προτίμηση αλλά συμπληρωματικότητα.

   Οι μέθοδοι που μπορεί χρησιμοποιηθούν ως θεραπευτικά εργαλεία είναι διάφορες και εξαρτώνται κυρίως από τις ανάγκες της ομάδας. Στην συνθετική ψυχοθεραπεία χρησιμοποιείται ο λόγος, η ζωγραφική, η σωματική έκφραση, η φαντασία, τα όνειρα, οι μύθοι και άλλες τεχνικές.

Εκτύπωση