Συμβουλευτική ζευγαριών

  
    «Αγάπη είναι εκείνη η συνθήκη κατά την οποία η ευτυχία ενός άλλου προσώπου είναι ουσιαστική για τη δική σου»
     - Robert Heinlein -


     Η συντροφική σχέση είναι ίσως από τα πιο σοβαρά ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ζωή μας εφόσον δυο διαφορετικοί κόσμοι ενώνονται και πρέπει να συμπορευθούν για να δημιουργηθεί ένας τρίτος, ο κοινός κόσμος του ζευγαριού. Πολλές φορές στο ταξίδι της συντροφικότητας  παρουσιάζονται ζητήματα που οδηγούν το ζευγάρι σε κρίση, Οι καταβολές που ο κάθε σύντροφος έχει από τα δικά του οικογενειακά συστήματα, οι διαφορετικές πεποιθήσεις και αντιλήψεις, μπορεί να οδηγήσουν σε διαφωνίες και σε συγκρούσεις. Κάποια από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα είναι:

-      Συναισθηματική αποξένωση.

-      Έλλειψη ειλικρινούς επικοινωνίας και κοινών στόχων.

-      Απιστία

-      Έλλειψη ερωτικής διάθεσης

-      Διαφωνίες σε ζητήματα διαπαιδαγώγησης των παιδιών.

-      Επιθετικότητα και δυσλειτουργικές συμπεριφορές ανάμεσα στους συντρόφους.

-      Θέματα ασθένειας.

-      Διαχείριση χωρισμού.

H Συμβουλευτική ζευγαριών προσφέρει βοήθεια στα ζευγάρια μαθαίνοντας τα άτομα να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με πιο υγιείς τρόπους, να διαπραγματεύονται πιο εποικοδομητικά, να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους, να δημιουργήσουν ουσιαστική επικοινωνία, και να παίρνουν ενήλικες αποφάσεις.

Εκτύπωση