Ατομικές συνεδρίες

   Οι ατομικές συνεδρίες πραγματοποιούνται στο γραφείο του ψυχοθεραπευτή.
   Ο κυριότερος στόχος των ατομικών συνεδριών είναι να συζητηθούν και να κατανοηθούν τα θέματα που απασχολούν τον θεραπευόμενο  ώστε να επιτευχθεί μια βαθιά διείσδυση στον μοναδικό κόσμο του μέσω μιας σχέσης που να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την ειλικρινή και χωρίς κριτική επικοινωνία, την κατανόηση και την ενσυναίσθηση.

   Σύμφωνα με τον Carl Rogers, "η κατανόηση για τους ανθρώπους τους επιτρέπει να αλλάξουν. Τους επιτρέπει να δεχθούν τους δικούς τους φόβους, τις περίεργες σκέψεις, τα τραγικά συναισθήματα και τις αποθαρρύνσεις, όσο και τις στιγμές κουράγιου, καλοσύνης, αγάπης κι ευαισθησίας".
   Επιπλέον, θέτονται οι θεραπευτικοί στόχοι και οι καλύτεροι δυνατοί τρόποι για την επίτευξή τους.

  Όπως έχει προκύψει από πολλές μελέτες, για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων είναι απαραίτητο να υπάρχει συγκεκριμένο θεραπευτικό πλαίσιο το οποίο προσαρμόζεται επάνω στις ανάγκες του κάθε θεραπευόμενου. Είναι προϋπόθεση, για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας να υπάρχει συνεργασία,  σεβασμός, και κατανόηση απέναντι στα θεραπευτικά όρια, τόσο από τον θεραπευτή, όσο κι από τον θεραπευόμενο. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί και η διαφύλαξη του επαγγελματικού απόρρητου από την πλευρά του θεραπευτή.   

Εκτύπωση